„Zawsze musimy pamiętać, że Polska jest tam, gdzie biją polskie serca”

111777