Wskaźnik wolnych miejsc pracy – Polska tylko przed Cyprem

www.bankier.pl_i_n_201407_2Qndvp4ifteHE_5a65eb0e