Masoński spisek przeciwko Polsce

„Widzisz więc, że świat rządzony jest przez całkiem różne osoby, niż sobie wyobrażają ci, co nie oglądają kulisów”. Te słowa, wypowiedziane przez Benjamina hr. Disraelego, brytyjskiego polityka żydows…

„Un Dios Prohibido”

Po jednej stronie rewolucjoniści: anarcho-komunistyczna milicja, podległe jej komitetom wojsko i żądny krwi, podburzony tłum. Po drugiej – 51 księży i kleryków z Barbastro. „Un Dios Prohib…