„Pilecki”

O Witoldzie Pileckim przez blisko pięćdziesiąt lat nie wolno było pisać. Publicznie przywoływać jego postać można było wyłącznie w kontekście „wroga ludu”, „zdrajcy Polski Ludowej…