Polmedia Artykuły

Soros już działa w Warszawie

148206706914590090904
Previous ArticleOpozycja chce rozlewu krwi!
  • Maciej Józef Kosiacki

    SzKODniki i reszta lewackiej bandy to najzwyklejsi SEPARATYŚCI i tak POwinni zostać POtraktowani – SEPARATYŚCI !!! urzędnicy i reszta współpracująca takze jak ich POpierający – SEPARATYŚCI…I to powinno zostać głoszoone wszędzie !!! Nazwijmy ich jak należy – SEPARATYŚCI !!!

  • Pingback: How to get viagra in canada()