Podsumowanie wizyty Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Tomasza Andrzejczaka

69132076_410934372877726_4412287445836496896_n