Panie Prezesie, przyjm Pan życzenia i pamiętaj, że program wyborczy czas realizować!

z23555730V,Memy