Przebrzmiałe lata i kolejne afery Marszałka

Jeszcze w ub. roku Pan Marszałek stwierdził, że „gdyby miał taką siłę, żeby karać, to zapewniał wszystkich obecnych, byłby taki porządek jak w wojsku, dobrym wojsku„. Co w tym roku stało s…

Kilka akcentów ze Światowego Kongresu Kresowian

7. lipca na Jasnej Górze zakończył się 25. jubileuszowy Światowy Zjazd Kresowian.  Poruszono wiele ważnych tematów, omówiono wiele zasadniczych kwestii, odbyło się kilka koncertów, a jeden był szczegó…