Goń z pomnika bolszewika

Po pomniku chwalącym czerwonoarmistów w parku Miejskim w Limanowej nie ma już śladu (© UM Limanowa) W Limanowej udało się to, o co od 22 lat starają się w Nowym Sączu organizacje kombatanckie oraz his…

Obietnica cudotwórcy

Jam jest zwykły obywatel, na zielonej wyspie mieszkam, cudotwórca nam obiecał autostrtady i tą resztę… Rok 20-y od tej daty, a no właśnie – nie pamiętam, będzie rokiem wyjątkowym – t…

Ukraina

Przylgnęła jak rzep do psiego ogona. Nikt inny, tylko jedyna – ona. Nie chcesz z nią zerwać choć po wsze czasy zwaśnione były relacje wasze. Ty ją pielęgnuj, przylgnij do łona, a ona ci powie – z miło…