Goń z pomnika bolszewika

Po pomniku chwalącym czerwonoarmistów w parku Miejskim w Limanowej nie ma już śladu (© UM Limanowa) W Limanowej udało się to, o co od 22 lat starają się w Nowym Sączu organizacje kombatanckie oraz his…

Obietnica cudotwórcy

Jam jest zwykły obywatel, na zielonej wyspie mieszkam, cudotwórca nam obiecał autostrtady i tą resztę… Rok 20-y od tej daty, a no właśnie – nie pamiętam, będzie rokiem wyjątkowym – t…