Okrzyki „sława nacji – śmierć wrogom” tuż obok Przemyśla

1.05.Hruszowice