O renowacji lwów na cmentarzu Orląt, planach i osobach odpowiedzialnych za stan obecny – mówi Lilia Onyszczenko, przewodnicząca Wydziału ochrony środowiska historycznego miasta Lwowa

111222