„Naszym celem – pokazać, że Lwów to Bandersztadt”

99f1f-clip-166kb
  • disqus_rOtDBQJJng

    Takich sąsiadów lepiej nie mieć

  • Janusz Dąbrowski

    My, Polacy, zostaliśmy zepchnięci przez Ukraińców pod ścianę… Dalej nie mamy już gdzie się cofnąć, i możliwości ruchu szybko nam się kurczą… Dzięki działalności środowisk patriotycznych i kresowych, potwierdzenie ukraińskiej narracji o Banderze i Szuchewyczu, nie wchodzi już dzisiaj w grę… Pozostaje więc „dostrzec” wreszcie to, co dotychczas przez polskie media i polskich polityków „niedostrzegalne było…” Tak, jesteśmy pod ścianą i sami jesteśmy sobie winni… To efekt bezrozumnej i bezwarunkowej poltyce wspierania Ukrainy, opartej o doktrynę Gedroycia…