Monika Bartoszewicz: „Golgota Picnic” vs społeczeństwo obywatelskie