Minister Waszczykowski obraził Ukraińców we Lwowie?

z22606796IE,Wizyta-Witolda-Waszczykowskiego-na-Ukrainie