„Litania Wołyńska” z nazwami nieistniejących miejscowości Krzesimira Dębskiego wykonana dziś w Katedrze Lwowskiej

DSCN0551