Legła w gruzach dawna cukrownia Potockiego. Możesz kupić zabytkową cegłę!

tsegla01