„Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu” – tematem 23. Zjazdu Kresowian

1166