Jak fragmenty filmu z pamięci dziecięcej – niemieckie strzały, ukryty krzyż – opowieść kobiety z Malechowa warta scenariusza filmowego

0180724_193137344