DLACZEGO ARESZTOWANO LWY?

lwy444
  • Wojciech Kalinowski

    Do 1918 r. NIE BYŁO OKUPACJI ukraińskich ziem, ponieważ te ziemie NIE BYŁY UKRAIŃSKIE – UKRAINY NIE BYŁO JAKO PAŃSTWA i NIE BYŁO jej na żadnych mapach! Dopiero dzisiaj te ziemie nazywamy ukraińskimi.