Czy odnaleziono miejsce spoczynku majora „Hubala”?

Hubal-portretowe-big