„Matrix” po europejsku

Wiele zmieniło się od kiedy w XIX-wiecznej Anglii powstawać zaczęły pierwsze związki zawodowe. Dziś prawa pracownicze to już nie tylko domena ludzi. I nie chodzi tu nawet o walkę o dobre traktowanie z…