Realna wartość polskiego słowa za granicą

A zaczynało się tak pięknie… Od lat Radio Lwów jak również i wszystkie polskie organizacje funkcjonujące poza krajem składają wnioski o dofinansowanie do rządu RP, dokładniej do Senatu za pośred…