Prezydent Komorowski promował polskie jabłka.

Nikt nie wy­grał wojny eko­no­micz­nej z wła­sny­mi kon­su­men­ta­mi – mówił dzi­siaj w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim Ko­mo­row­ski Bro­ni­sław. W ten spo­sób pre­zy­dent od­niósł się do ro­syj­skie­go e…

15 lipca…

15 lipca tę smutną datę zna chyba każdy z nas. Polacy odrzucili pomocną dłoń Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego, który oferował im cywilizacyjne wsparcie – budowę autostr…

First to Fight już wkrótce

Fabryka Gier kończy kolejną grę planszową poświęconą najnowszej historii Polski. Tym razem teatrem działań jest II wojna światowa. Po przegranej kampanii wrześniowej 1939 roku wielu polskich żołnierzy…