Czy przetrwamy?

Nawet jeśli Putin zadowoli się tylko kawałkiem Ukrainy, to będziemy żyli już w innym świecie i jeśli Polska będzie funkcjonować tak jak obecnie, to nie przetrwa Rosja rozpoczęła wojnę. Zrobiła to już …

NATO będzie mieć szpicę

NATO zamierza wzmocnić bezpieczeństwo Europy Wsch. „Chcemy stworzyć siły, które nazywamy ‚szpicą’. W razie potrzeby mogłyby natychmiast zostać wysłane do zagrożonych krajów, a potem wzmocnione N…

Oświadczenie MSZ Rosji ws. „białego konwoju”

32 cię­ża­rów­ki z „bia­łe­go kon­wo­ju” z ro­syj­ską po­mo­cą hu­ma­ni­tar­ną dla ukra­iń­skie­go Don­ba­su wje­cha­ły na Ukra­inę i kie­ru­ją się do Łu­gań­ska. Prze­je­cha­ły przez przej­ście „Don­…