Emerytowani ubecy na manifestacjach KOD

http://s21.postimg.org/6cgyy1raf/ks_Chy_a.jpg