Archiwalny list otwarty Anny Walentynowicz do Bogdana Borusewicza