Kilka akcentów ze Światowego Kongresu Kresowian

7. lipca na Jasnej Górze zakończył się 25. jubileuszowy Światowy Zjazd Kresowian.  Poruszono wiele ważnych tematów, omówiono wiele zasadniczych kwestii, odbyło się kilka koncertów, a jeden był szczegó…