Wielkie święto w Łanowicach

Łanowice to wieś w rejonie samborskim, obwodzie lwowskim na Ukrainie. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1384 roku, a początki parafii sięgają 1462. Znane są też tarcze herbowe, a na nich Jastrzębiec…