Analiza migracji z Ukrainy do Polski

Wg raportów Urzędu ds Cudzoziemców, liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2013 złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP stanowiła średnio 66 osób rocznie. Liczba ta gwałtowni…

Obchody 9 maja 2018 we Lwowie

W tym roku, jak zazwyczaj, 9 maja miejscowi Lwowianie udali się na Pole Marsowe aby złożyć kwiaty. Pole Marsowe jest właściwie cmentarzem – pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej i NKWD.  Nie odbył…